Agio is het bedrag dat een belegger betaalt voor een aandeel dat hoger is dan de nominale of oorspronkelijke waarde ervan. Wanneer een bedrijf aandelen uitgeeft, wordt meestal een nominale waarde vastgesteld, die over het algemeen lager is dan de werkelijke waarde of marktprijs van het aandeel op dat moment. Het verschil tussen de nominale waarde en de prijs die beleggers bereid zijn te betalen, vormt het agio.

Het agio vertegenwoordigt dus een soort premie die beleggers betalen bovenop de nominale waarde van het aandeel. Deze premie kan worden beschouwd als een compensatie voor verschillende factoren, zoals de winstgevendheid, groeipotentieel en andere positieve vooruitzichten van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd.

Het agio draagt bij aan de totale prijs van het aandeel en wordt meestal toegevoegd aan de nominale waarde om de uiteindelijke marktprijs van het aandeel te bepalen. Dit betekent dat de prijs van een aandeel wordt bepaald door:

Nominale waarde + agio

Het agio kan worden gezien als een teken van vertrouwen van beleggers in het bedrijf en zijn vermogen om waarde te creëren op de lange termijn. Het kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de vraag en het aanbod op de markt, de prestaties van vergelijkbare bedrijven, macro-economische trends en het algemene investeringsklimaat.

Het begrip agio is vooral relevant bij de uitgifte van nieuwe aandelen, zoals bij een initiële openbare aanbieding (IPO) of bij een kapitaalverhoging. In deze gevallen kan het agio een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de prijs waartegen nieuwe aandelen worden uitgegeven en kan het bedrijf profiteren van de extra kapitaalinjectie die het agio met zich meebrengt.

Terug