Direct rendement

Het directe rendement bestaat uit de huur die de huurders betalen om een pand te mogen gebruiken. Zeker in Duitsland gaat het daarbij vaak om lang lopende (huur)contracten. Zo is het bijvoorbeeld heel gewoon dat Duitse huurders van winkels of kantoren huurcontracten van tien tot vijftien jaar aangaan. Het bij vastgoed altijd aanwezige risico op leegstand is daardoor minder groot.

risicometer Duits vastgoed

Aanvullend rendement

Tweede vorm van rendement is de waardestijging van het aangekochte vastgoed. Zoals we tijdens de recente crisis zagen, is het natuurlijk ook goed mogelijk dat de waarde van vastgoed afneemt. Wie echter kijkt naar de langjarige gemiddelden, constateert dat de gemiddelde waarde van vastgoed meestal omhoog beweegt. Voor wie geen haast heeft, en zijn inleg voor langere tijd kan investeren, kan vastgoed dus een aantrekkelijke vorm van beleggen zijn.

Maandelijks voorschotdividend

Het SynVest German RealEstate Fund bezit in totaal 40 objecten, met een fondsvermogen van circa 190 miljoen euro. Een uniek kenmerk van het fonds is het voorschotdividend dat u elke maand ontvangt. Dit bedrag kunt u laten uitkeren, of direct weer herbeleggen in het fonds. Die keuze kunt u elk moment aanpassen. Op dit moment keert het fonds 6,9% per jaar uit. Kiest u voor herbeleggen, dan is het dividend zelfs 7,1%. 

Verrekenen aankoopkosten

Belangrijk om hier op te merken is dat de aankoop van vastgoed geldt als een lange termijn belegging. Mede daarom zijn de uitstapkosten in de eerste drie jaar (respectievelijk 9%, 7% en 5%) aanzienlijk hoger dan daarna (2,5%). Op deze wijze verrekent SynVest de gemaakte aankoopkosten, waaronder het makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten en de overdrachtsbelasting. Deze uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, dus niet aan SynVest zelf.

Meer over beleggen in Duits vastgoed

Rekenvoorbeeld

In de grafiek zetten we als voorbeeld Bankrente, Deposito Bank en het Duitse vastgoedfonds van SynVest tegen elkaar af. Een belegging in SynVest German RealEstate Fund geeft geen gegarandeerd rendement, en de waarde van de inleg kan stijgen en dalen. De inleg bij de bank valt tot 100.000 euro onder het depositogarantiestelsel. Daarentegen biedt een belegging in vastgoed bescherming tegen inflatie.  

Grafiek Duits vastgoed voorbeeld

Gratis whitepaper:

Beleggen in vastgoed: wat zijn de mogelijkheden?

Overweegt u te gaan beleggen in vastgoed? Dan biedt dit whitepaper waardevolle informatie! 

Download nu geheel vrijblijvend het whitepaper 'Beleggen in vastgoed: wat zijn de mogelijkheden?'.

Download
Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490