Rente op rente. De rente wordt niet uitgekeerd, maar aan de hoofdsom toegevoegd.

Terug