Heeft een vennootschap het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen verdeeld? Dan heeft u een aanmerkelijk belang als u, al dan niet samen met een partner, aandeelhouder bent voor meer dan 5% van het totaal geplaatste kapitaal.

Terug