Door de statuswijziging van een open-end naar een closed-end beleggingsinstelling (van het SynVest RealEstate Fund) is de verplichting van het Fonds tot inkoop en uitgifte van certificaten komen te vervallen.

De handel in certificaten kan via NPEX of onderhands.