Afgelopen zomer hoopten wij, net als velen, dat het coronavirus onder controle was. En dat we door het herstel wellicht een slot dividend konden uitkeren. Helaas heeft ook Duitsland dit najaar moeten besluiten tot een nieuwe en nog strengere lockdown.

Gelukkig ziet 2021 er niet negatief uit dankzij de gevonden vaccinatie. We verwachten dat veel winkels een inhaalslag kunnen maken. Maar hoe lang de lockdown duurt en hoe snel het herstel gaat weten we nu nog niet. We hebben daarom voorzichtigheidshalve besloten het voorschotdividend ongewijzigd te laten. Uiteraard volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in de markt en wanneer de vooruitzichten verbeteren analyseren we het voorschotdividend. In het belang van het fonds kiezen wij voor een voorzichtige strategie. Het rendement is van het beleggingsfonds en dus van de belegger.

De vastgoedportefeuille
Aan het eind van afgelopen jaar is, zoals elk jaar, de vastgoedportefeuille getaxeerd. Het resultaat van de taxatie heeft een lichte waardestijging laten zien. Daar zijn we erg blij mee in deze tijd. Dit laat zien dat de portefeuille zeer solide is, ook in deze coronatijd. Deze waardestijging valt binnen de bandbreedte van de intrinsieke waarde en hierdoor verandert de koers van het certificaat niet.

Afgelopen periode hebben we in een aantal objecten geïnvesteerd en voor 2021 staan ook een flink aantal projecten op de planning. Dit zijn bijvoorbeeld: vergrotingen van supermarkten, modernisering van panden of transformaties naar woningen. Dit draagt bij aan een positief, lange termijn effect op het fondsrendement.

Meer informatie over beleggen in Duits vastgoed?

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490