Over SynVest

SynVest beheert beleggingsfondsen in aandelen, obligaties en vastgoed. Het beleggen van het vrije of fiscale vermogen kan bijdragen aan een extraatje voor later of een aanvulling op het pensioen met een lijfrente. Uiteraard passend bij het risicoprofiel en de levensfase van de belegger een juiste fondsenmix.

De beleggingsfondsen van SynVest zijn overzichtelijk. Wij willen op deze manier beleggen toegankelijk maken, voor grote en kleine beleggers. Ieder fonds is in een paar zinnen uit te leggen, zodat onze klanten direct een duidelijk beeld hebben van de kansen en risico’s.

SynVest is sinds de oprichting in 2005 uitgegroeid tot een serieuze speler op de Nederlandse beleggingsmarkt. Momenteel hebben wij circa 450 miljoen onder beheer en blijven we jaarlijks gestaag doorgroeien.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning . Dat betekent dat de AFM erop toeziet dat:

  • Alle beleidsbepalende personen binnen de organisatie op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst;
  • Benoemingen van beleidsbepalers ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de AFM;
  • De structuur en Prospectus van het fonds is beoordeeld door de AFM;
  • Het fonds haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt;
  • De beheerder haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt;
  • Het fonds haar participanten op integere wijze informeert.

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD

Het fonds heeft volgens de richtlijnen van de AIFMD een bewaarder aangesteld. DeAIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders te bieden, en een versterking van de financiële stabiliteit. Een bewaarder is voor dit fonds verplicht. De bewaarder heeft een aantal belangrijke taken die de belegger moeten beschermen. Een van deze taken is de eigendomsverificatie.

De bewaarder controleert of de panden ook daadwerkelijk eigendom zijn van het fonds. Ook kijkt de bewaarder of investeringen passen binnen de strategie die in het Prospectus is vastgelegd. Daarnaast monitort de bewaarder dagelijks alle geldstromen; kloppen de facturen, de bedragen en de ontvangende partijen. 

Management, Raad van Commissarissen en Stichtingbestuur

Het dagelijks management wordt gevoerd door Martin van Gooswilligen, Frits Panhuyen en Guido Quispel. 

De Raad van Commissarissen wordt bemand door

Prof. Dr.  Jaap Koelewijn (voorzitter) en Jaap Gillis. De taak van deze raad  is het toezicht houden op het beleid en op de algemene gang van zaken.

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen wordt gevormd door Theo Oskam en Bob van der Mast.  De belangrijkste taken van het stichtingsbestuur zijn: 

  • Toezicht houden op de activiteiten van het bestuur van de fondsen
  • Toekennen van contracten aan de beleggers
  • Verwerven van juridisch eigendom van gewone aandelen in de fondsen
  • Uitkeren van dividend aan de beleggende deelnemers

Management

Martin van Gooswilligen

Studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als officier was hij directeur/eigenaar van een producent en distributeur aan de bekende winkelketens in de Benelux. De onderneming heeft hij in 2006 verkocht. Sinds 2007 is hij actief bij SynVest en hield zich aanvankelijk bezig met de commerciële aspecten van de beleggingsfondsen. In 2009 trad hij toe tot het management.

Guido Quispel 

Is opgeleid tot register accountant. In 2015 is Guido bij SynVest in dienst getreden als Financieel Manager. Voor SynVest is hij werkzaam geweest als Internal Auditor voor de christelijke hulporganisatie ZOA, die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. Andere functies waren onder meer Manager Finance van Wilgenhaege Vermogensbeheer en Accountant / Audit Manager bij Jan Accountants & Belastingadviseurs. In 2020 is hij toegetreden tot het management van SynVest als Financieel Directeur.

Frits Panhuyzen

Na het voltooien van zijn Kandidaats Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen was Frits Panhuyzen vanaf 1986 mede-eigenaar van Nolthenius|Panhuyzen Makelaars en Beleggingsadviseurs in Commercieel Vastgoed te Arnhem. In 1999 is dit bedrijf overgenomen door de Kamerbeek Groep/Meeùs. Van 1995 tot 2006 was hij als mede-initiator en directeur actief betrokken bij het vastgoedbeleggingsfonds FiduVast. In 2005 was hij een van de grondleggers van SynVest. 

Stichtingsbestuur

Theo Oskam

Studeerde Bedrijfskunde en heeft sinds 1987 diverse managementfuncties bij de Rabobank bekleed. Van 2007 tot 2013 was hij als directeur van Ergo Insurance Benelux (dochter van Munich Re Insurance) verantwoordelijk voor de Benelux. Sinds 2013 is hij directeur van Einstein Books een uitgever die vooral actief is in de wereld van het internet.

Bob van der Mast

Bob van der Mast is bedrijfseconoom. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed bij financiële instellingen waaronder Citco Bank Nederland N.V., Bank Labouchere N.V. en Dexia Bank Nederland B.V. Op dit moment is hij directeur bij Tradealot B.V. en Target Media B.V. Bij beide organisaties richt hij zich op compliance en risicomanagement.

Raad van Commissarissen

De Raad van commissarissen is per 1 juli 2020 van start gegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM.

Jaap Koelewijn (voorzitter)

Jaap Koelewijn is in 2000 zijn eigen adviesbureau Financieel Denkwerk begonnen waarbij hij adviseert op het gebied van economie, beleggen en toezicht. Sinds 2007 is Jaap hoogleraar Corporate Finance aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast doceert hij ook aan de UvA, VU, Rijksuniversiteit Groningen en aan De Haagse Hogeschool. Ook is hij zelf toezichthouder, lid van verschillende beleggingscommissies en wordt hij vaak gevraagd als deskundige over allerlei actuele kwesties. 

Jaap Gillis

Jaap Gillis was tot 1 januari 2019 de CEO van Bouwfonds Investment Management. Naast deze functie als CEO van het Bouwfonds Investment Management, was Jaap Gillis ook lid van de Hoofddirectie van de Rabo Vastgoed Groep. Momenteel is hij, naast de Raad van Commissarissen van SynVest, ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Schiphol Area Development Company en voorzitter van de Raad van Advies van Byldis. Jaap is een gedreven en breed gewaardeerde vastgoedman, die ook internationaal zijn stempel heeft gedrukt op vastgoedtrends en -ontwikkelingen. Door die langdurige betrokkenheid bij het wel en wee van de branche is hij zeer ervaren op het gebied van beleggen, financieren en ontwikkelen.

Bel ons

Mail ons

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK