Het SynVest German RealEstate Fund is een beleggingsfonds zonder voorgeschreven looptijd, participanten kunnen in beginsel naar eigen inzicht in- en uitstappen. De Europese AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) schrijft beheerders van dit type beleggingsfondsen voor op welke wijze de dynamiek van toe- en uittreding in goede banen moet worden geleid. De stabiliteit van het fonds en de belangen van de participanten worden zo gewaarborgd. Per 1 januari 2023 worden de voorwaarden van het SynVest German RealEstate Fund gewijzigd.

AIFM-richtlijn voor liquiditeit
De Europese wetgever verwacht van beheerders van beleggingsfondsen – zoals SynVest – dat ze hun fonds inrichten en beheren op zo’n manier dat aan alle verplichtingen kan worden voldaan. Dat houdt onder meer in dat het uitgeven en terugkopen van participaties in het fonds gelijke tred moet kunnen houden met het kopen en verkopen van onderliggende beleggingen – het vastgoed. Binnen de kaders van de Europese AIFM-richtlijn houdt het SynVest German RealEstate Fund voortaan een liquiditeitsreserve van 5% van het eigen vermogen aan.

Nieuwe voorwaarden
Per 1 januari 2023 worden de fondsvoorwaarden van het SynVest German RealEstate Fund gelijkgetrokken met die van het SynVest Dutch RealEstate Fund. Nog steeds kunnen participanten bij normale omstandigheden uitstappen conform de bekende fondsvoorwaarden. Mocht zich een situatie voordoen waarbij meer participanten willen uittreden dan toetreden, dan wordt de uittreding gemaximeerd op 5% van het aantal uitstaande participaties per boekjaar. Om onder laatstgenoemde omstandigheden de participaties terug te kunnen kopen, wordt een liquiditeitsreserve aangehouden van 5% van het eigen vermogen. Zo wordt de stabiliteit van het fonds en daarmee de belangen van de zittende participanten gewaarborgd.

Consequenties voor uittreding
In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat participanten hun certificaten niet direct kunnen verkopen op het moment dat ze dat zouden willen. Het SynVest German RealEstate Fund zal in een dergelijke situatie jaarlijks pro rata 5% van de ingelegde verkooporders verwerken totdat integraal aan alle verkooporders kan worden voldaan. Het zou evenwel mogelijk kunnen zijn dat participanten langer dan bijvoorbeeld tien jaar niet geheel kunnen uitstappen. Met deze aanpassing in de voorwaarden worden de participanten beschermd tegen het risico van waardevermindering bij een verstoorde dynamiek van toe- en uittreden als gevolg van turbulentie in de markt.

Overige wijzigingen
Om administratieve redenen zullen de certificaten worden gesplitst naar verhouding 1 op 100. Dat betekent dat de koers per certificaat € 46,50 zal zijn in plaats van € 4.650 (dit is een voorbeeld naar de koers van 31-10-2022). De splitsing heeft geen gevolgen voor de waarde van uw belegging.
De drempel van de variabele vergoeding zal op 6% worden gesteld. 

Vragen?
De wijziging in de voorwaarden gaat in per 1 januari 2023, u kunt de volledige toelichting op de wijzigingen hier lezen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via e-mail, info@synvest.nl, of bel 020 - 235 1490.  Mocht u zich niet kunnen vinden in deze wijziging, dan kunt u tot  en met 31 december 2022 aangeven via mijnsynvest dat u onder de nu geldende voorwaarden wilt uitstappen.

Interesse in beleggen bij SynVest?

Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, staan we klaar om u te voorzien van waardevolle informatie om weloverwogen beslissingen te nemen middels de Beleggen in vastgoed brochure. Wij zijn ervan overtuigd dat deze informatie u zal helpen bij het vormen van een duidelijk beeld van de mogelijkheden en uitdagingen die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. 

We begrijpen dat de materie van vastgoedbeleggingen complex kan zijn, en daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om hierover meer te weten te komen tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.