Nieuwe ontwikkelingen

Net als in Nederland ligt het leven in Duitsland grotendeels stil. Veel winkels en bedrijven zijn gesloten en het effect op de economie laat zich nog slecht voorspellen. Daarom hebben wij lopende aankooptrajecten zo veel mogelijk uitgesteld en zijn wij terughoudend in het opstarten van nieuwe trajecten.  

Onze vastgoedportefeuille bestaat grotendeels uit woningen en winkels die in de eerste levensbehoefte voorzien zoals supermarkten en aanverwante winkels (drogisterij, bakker en slagerij). Deze hebben betrekkelijk weinig last van deze crisis.

Echter een (klein) deel van onze portefeuille bevat ook huurders die hun bedrijf (tijdelijk) moeten sluiten. Hun inkomsten vallen terug en wellicht kunnen zij de huur even niet betalen. Een aantal huurders hebben dit ook al aangegeven. Wij staan nauw in contact met hen en zoeken samen naar een oplossing. De Duitse overheid, samen met de banken, heeft net als in Nederland regelingen getroffen om deze ondernemers te steunen. Er is echter nog veel onduidelijk en dit proces kost tijd.

Aanpassing voorschotdividend

Om dit fonds gezond te houden zijn wij genoodzaakt om nu maatregelen te nemen. Daarom hebben wij besloten om het voorschotdividend per certificaat per direct te verlagen van € 23,50 naar € 15,00 euro per maand. Dit is het bruto dividend, hier gaat de dividendbelasting nog af. Met deze verlaging verwachten wij verdere negatieve ontwikkelingen bij onze huurders te kunnen opvangen. Indien de situatie positief of negatief verandert passen wij opnieuw het voorschotdividend aan.

Mocht het achteraf blijken dat deze verlaging te drastisch is geweest dan is het mogelijk dat wij eenmalig een extra dividenduitkering doen om deze verlaging te corrigeren.