Hieronder is een korte update opgenomen van SynVest fondsen:

SynVest German RealEstate Fund N.V.
Handelskoers per 1 januari 2023: EUR 45,25 per certificaat
Bruto voorschotdividend: EUR 2,28 per jaar (5%) per certificaat
Concept fondsrendement over 2022: 0,5%

Voor 2023 is het voorschotdividend verhoogd naar 5% op jaarbasis. Dit is mogelijk door het afnemen van de effecten van corona bij huurders en het verwachte stabiele directe rendement uit de exploitatie van de objecten. De portefeuille van SynVest German RealEstate Fund N.V. bestaat thans uit 104 objecten met een totaal fondsvermogen van 440 mln euro. Zoals gebruikelijk zijn eind 2022 alle objecten door een externe taxateur getaxeerd. Door de uitdagingen op korte termijn van de Duitse economie zijn de taxateurs voorzichtig en heeft dit geresulteerd in een kleine afwaardering van de portefeuille met 1,3%. Als gevolg hiervan is de handelskoers per 1 januari 2023 aangepast. Door investeringen in de portefeuille, verkopen boven taxatie gezien de voorhanden biedingen, verwacht economisch herstel in de 2e helft van dit jaar en doorwerkende inflatie streven we ernaar de handelskoers in de loop van 2023 weer te verhogen.

SynVest Dutch RealEstate Fund N.V.
Handelskoers per 1 januari 2023: EUR 54,50 per certificaat
Bruto voorschotdividend: EUR 3,36 per jaar (6%) per certificaat
Concept fondsrendement over 2022: 6,8%

In 2022 is de portefeuille van SynVest Dutch RealEstate Fund N.V. gegroeid naar 47 objecten en totaal fondsvermogen van 374 mln euro, hierin zitten 3 objecten die in het najaar van 2022 zijn gekocht van SynVest RealEstate Fund N.V. De waarde voor deze transactie is tot stand gekomen door de waardebepaling van diverse externe taxateurs eind 2022. De handelskoers per 1 januari 2023 is verhoogd, mede doordat de portefeuille met 1,9% hoger is gewaardeerd. In 2023 verwachten we de portefeuille verder uit te kunnen breiden door middel van reeds beschikbare gelden uit financieringen en inleg van participanten. Voor 2023 blijft het voorschotdividend stabiel op 6% op jaarbasis.

SynVest RealEstate Fund N.V.
Koers per 1 januari 2023: EUR 1.989 per certificaat
Concept fondsrendement over 2022: 13,1%

De portefeuille van SynVest RealEstate Fund N.V. bestaat per heden uit 14 objecten met een totaal fondsvermogen van 27 mln euro. In 2022 zijn diverse objecten verkocht (totaal volume 24 mln euro), waaronder 3 objecten aan SynVest Dutch RealEstate Fund N.V., zoals eerder is vermeld. Door de verkopen van de objecten zijn de financieringen afgelost, per heden resteert nog een kleine lening van circa EUR 4 mln. Voor 2023 zullen we de portefeuille middels verkopen verder afbouwen, zodat we na verkoop van alle objecten en aflossing van de lening een uitkering kunnen doen aan de participanten. Hierna wordt het beëindigd. Betreffende het object in Emmen zijn er diverse ontwikkelingen gaande. In overleg met de gemeente wordt gekeken naar een maatschappelijke invulling in combinatie met woningen. De resultaten hiervan zijn bepalend voor het uiteindelijke rendement in dit fonds.