Vastgoed is een belegging voor de langere termijn. Hiermee kunt u goede rendementen behalen. De zeer lage hypotheekrente maakt de aankoop van vastgoed aantrekkelijk. Vastgoed is bovendien tastbaar. U kunt er ‘naartoe fietsen en het aanraken’. De mogelijkheden voor vastgoedbeleggingen en de voor- en nadelen zetten we voor u op een rijtje.

Hoe werkt beleggen in vastgoed?

Het kenmerk van een belegging in vastgoed; een woning, kantoor, winkel, gezondheidscentrum, of een combinatie hiervan, is dat een huurder voor de inkomstenstroom zorgt. Daarvan moeten de hypotheekrente en (onderhouds)kosten worden betaald door de eigenaar / belegger. Het verschil tussen deze huuropbrengsten en kosten is het directe rendement. Het indirecte rendement betreft de waardeverandering van het vastgoed tussen het moment van aankoop en verkoop.  

Waarom is beleggen in vastgoed interessant?

Investeren in vastgoed is nu aantrekkelijk vanwege de uitzonderlijk lage rente op spaargeld en de lage rentekosten voor leningen. Terwijl de lage rente nadelig is voor spaargeld, want dit wordt steeds iets minder waard, is de lage hypotheekrente juist gunstig voor de aankoop van vastgoed met een hypothecaire lening. 

Vastgoed is bovendien tastbaar, inflatiebestendig én geeft in de regel een voorspelbaar rendement uit huurinkomsten. Hoewel prijzen van huizen of kantoorpanden ook kunnen dalen, profiteren beleggers op lange termijn meestal van een stabiele waardegroei van vastgoed. Als u uw geld voorlopig niet nodig heeft, kan beleggen in vastgoed een interessante manier zijn om vermogen op te bouwen. 

Wat zijn de mogelijkheden van beleggen in vastgoed?

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden om in vastgoed te beleggen.

 1. Vastgoed in een ‘open-end’ fonds
 2. Vastgoed in een ‘closed’ end fonds
 3. Beursgenoteerde vastgoedaandelen 
 4. Zelf panden aankopen

1. Vastgoed beleggen in een ‘open-end’ fonds  

Bij een ‘open-end’ fonds geeft u de selectie en het beheer van het vastgoed uit handen aan professioneel management, de fondsbeheerder. De fondsbeheerder is actief bezig met het management van de portefeuille en heeft de mogelijkheid te investeren en actief te reageren op veranderende marktomstandigheden door bijvoorbeeld te verkopen. 

 Bij een open-end fonds is het altijd mogelijk om de belegging uit te breiden en uitstappen is mogelijk, onder voorwaarden. Als belegger profiteert u doorgaans van een hoog, voorspelbaar rendement en regelmatige uitkeringen uit de huuropbrengsten, evenals de stabiele waardestijging van het vastgoed. 

Voordelen ‘open-end’ fonds:

 • Professionals verantwoordelijk voor aankoop en beheer
 • Gespreide portefeuille
 • Verhandelbaar (in- en uitstappen mogelijk)
 • Regelmatige uitkeringen uit hoog, voorspelbaar rendement
 • Stabiele waardestijging
 • Investeringen binnen de portefeuille mogelijk 

Nadeel ‘open end’ fonds:

 • Geen invloed op aankoop en beheer
   

2. Vastgoed in een ‘closed-end’fonds

Bij een ‘closed-end’ fonds staat het aantal aandelen en de looptijd vast. Als belegger kunt u uw belegging niet verkopen of uitbreiden. Meestal loopt zo’n fonds zeven tot tien jaar, waarna verkoop van het hele fonds of de specifieke panden plaatsvindt. 

In beide gevallen geeft u de selectie en het beheer van het vastgoed uit handen aan professioneel management. Als belegger profiteert u doorgaans van een hoog, voorspelbaar rendement en regelmatige uitkeringen uit de huuropbrengsten, evenals de stabiele waardestijging van het vastgoed.

Voordelen ‘closed end’ fonds:

 • Verantwoordelijkheid aankoop en beheer door professionals
 • Gespreide portefeuille
 • Regelmatige uitkeringen uit hoog, voorspelbaar rendement
 • Stabiele waardestijging

Nadelen ‘closed end’ fonds:

 • Verhandelbaarheid niet mogelijk
 • Termijn beperkt tot circa 10 jaar
   

3. Beursgenoteerde vastgoedaandelen kopen

In dit geval koopt u aandelen in een vastgoedonderneming met een notering op de effectenbeurs. Hiermee geeft u de aankoop en het beheer van panden uit handen aan het management. De vastgoedonderneming heeft vaak een gespreide portefeuille van (specifieke) objecten.

Aandelen in beursgenoteerd vastgoed zijn makkelijk te verhandelen. Als de koers stijgt zijn uw aandelen meer waard en kunt u direct via de beurs verkopen. Maar de prijs kan ook dalen. Wel krijgt u in de regel (half)jaarlijks ook dividend uitgekeerd. Beursgenoteerd vastgoed is afhankelijk van het beurssentiment dat snel kan veranderen.

Voordelen:

 • Geen verantwoordelijkheid aankoop en beheer 
 • Gespreide portefeuille
 • Direct verhandelbaar
 • Regelmatige dividenduitkering 

Nadelen:

 • Weinig invloed aankoop en beheer
 • Beurssentiment kan snel omslaan
   

4. Zelf panden aankopen

Heeft u voldoende tijd, kennis en middelen om zelf vastgoed aan te kopen? Dan kunt u overwegen bijvoorbeeld een appartement, bedrijfsruimte of winkel aan te kopen. Dan dient u wel zelf voor een huurder en het beheer (w.o. onderhoud en eventueel financiering) te zorgen. 

Een goede spreiding van objecten is vaak lastig, want dat vergt een aanzienlijk vermogen. De verhandelbaarheid op korte termijn is beperkt. U incasseert wel direct de maandelijkse huurinkomsten en bepaalt zelf de uitgaven. U bent zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen.

Voordelen van zelf een pand kopen:

 • Zelf verantwoordelijk voor aankoop en beheer
 • Direct incasseren maandelijkse huurinkomsten

Nadelen van een pand kopen:

 • Goede spreiding lastig
 • Niet direct verhandelbaar

Investeren in vastgoed kan een slimme manier zijn om uw vermogen op te bouwen. Maar een vastgoedbelegging brengt ook risico’s met zich mee; een huurder die ‘wegloopt’ of failliet gaat, onderhoudskosten die hoger uitvallen dan gepland, de hypotheekrente die (sterk) stijgt, of dalende prijzen van het vastgoed in het algemeen. Zorg ervoor dat u zich goed informeert bij verschillende aanbieders en onafhankelijke instanties. Bij SynVest kunt u in vastgoed beleggen via twee ‘open-end’ fondsen: het SynVest Dutch RealEstate fund en het SynVest German RealEstate fund, dat respectievelijk in Nederlands vastgoed en Duits vastgoed belegt. Wilt u beursgenoteerde vastgoedaandelen kopen dan is het SynVest Vastgoed Aandelen Indexfonds mogelijk aantrekkelijk.

Als beheerder streven wij naar een zo hoog mogelijk rendement en een overzichtelijk risico voor beleggers. Bovendien ontvangt u iedere maand een bedrag als voorschot op de verwachte winst. Meer informatie vindt u op onze pagina ‘Beleggen in vastgoed

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490