Wet op de vennootschapsbelasting. Wet die een directe belasting regelt, die de Nederlandse overheid heft over de winst van rechtspersonen. De vennootschapsbelasting kan worden gezien als een soort inkomensbelasting voor rechtspersonen.

Terug