Het recht (en dus niet de plicht) om een bezit, zoals een aandeel, te verkopen voor een vooraf afgesproken prijs. De putoptie is alleen geldig tijdens de afgesproken geldigheidsduur.

Terug