Personen die een prominente politieke functie hebben of hebben gehad. Ook de directe familieleden of naasten vallen onder PEP. 

Terug