Hefboomeffect= (rentabiliteit van het totale vermogen - kosten van vreemd vermogen) x (vreemd vermogen ÷ eigen vermogen).

Terug