Arbitrage is een strategie waarbij beleggers profiteren van prijsverschillen tussen dezelfde activa of effecten die gelijktijdig worden verhandeld op verschillende markten. Het doel van arbitrage is om winst te maken door tijdelijke onevenwichtigheden in prijzen te exploiteren. Op deze manier kan men in geen enkel scenario een verlies oplopen, maar is er wel kans op winst. Oftewel; risicovrije winst. 

De kern van arbitrage ligt in het feit dat de prijzen van activa niet altijd perfect synchroon zijn op alle markten. Dit kan worden veroorzaakt door verschillen in vraag en aanbod, handelsvolumes, transactiekosten, of andere factoren. Arbitrageurs maken gebruik van deze prijsverschillen door het kopen van het activum op de markt waar het goedkoper is en tegelijkertijd het verkopen ervan op de markt waar het duurder is, waardoor ze kunnen profiteren van het prijsverschil.

Een klassiek voorbeeld van arbitrage is valuta-arbitrage, waarbij valuta's worden gekocht en verkocht op verschillende valutamarkten om te profiteren van prijsverschillen. Een andere veelvoorkomende vorm van arbitrage is gelijktijdige arbitrage, waarbij hetzelfde activum wordt gekocht en verkocht op twee verschillende beurzen, met het oog op het profiteren van het prijsverschil tussen die beurzen.

Het succesvol uitvoeren van arbitrage vereist snelheid, nauwkeurige analyse en toegang tot meerdere markten. Arbitrageurs maken vaak gebruik van geautomatiseerde handelssystemen en algoritmen om prijsverschillen te detecteren en snel transacties uit te voeren voordat de markt zich kan aanpassen en het prijsverschil verdwijnt.

Hoewel arbitrage kan resulteren in winst zonder risico, zijn de winstmarges vaak klein en kunnen de transactiekosten hoog zijn, vooral bij frequent handelen. Bovendien kunnen markten efficiënter worden naarmate arbitrageurs actief zijn, waardoor prijsverschillen verminderen en arbitragemogelijkheden schaarser worden. Arbitrage blijft echter een belangrijk onderdeel van de financiële markten en draagt bij aan het efficiënt functioneren van die markten door prijsconvergentie te bevorderen.

Terug