De aanvullend prospectus is een document met aanvullingen op het prospectus: een wettelijk vereist document waarin o.a. de doelstelling, de kosten en andere feiten staan, die de belegger moet weten voordat financiële producten worden aangeboden. Zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen. In het aanvullend prospectus staan de extra zaken vermeld, die niet in het prospectus staan.

Terug