Het aanvangsrendement is de initiële winst van een investering, uitgedrukt als een percentage van de aankoopprijs.

Terug