SynVest Value Beleggingsfonds

Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De bedrijven die op basis van een grondige analyse een hogere waarde hebben dan wordt weergegeven in de huidige aandelenkoers zijn interessant voor dit fonds. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vooruitzichten van het bedrijf en de branche. Het doel van dit fonds is een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. Door dit verwachte hogere rendement heeft het fonds ook een hoger risico.

Belangrijkste kenmerken

  • Geen minimum instapbedrag
  • Lange termijn belegging
  • Flexibel toe- en uittreden.
  • Een selectie van sterke internationale bedrijven.
  • Actief beheerd fonds door beheerder met bewezen trackrecord.
  • Ontvangen dividenden van de onderliggende aandelen worden herbelegd.
Risicometer 5

Value beleggen? Wat is dat?

Value beleggen is een beleggingstrategie. Volgens deze strategie koopt men aandelen van bedrijven die ondergewaardeerd worden op de beurs. Redenen kunnen zijn een tijdelijke winstdaling of gematigde vooruitzichten. Deze aandelen zijn door de pessimistische verwachtingen goedkoper dan ze eigenlijk horen te zijn. Wanneer deze bedrijven weer goed gaan presteren, stijgen ook de prijzen van de aandelen. Hierdoor stijgt de koers en behaalt de value belegger een hoger rendement.

Fondsinformatie

SynVest Value Beleggingsfonds
Oprichting1-1-2015
VerhandelbaarheidMaandelijks
ISINNL0011821319
Rendement 201924,75%
Meer informatieFactsheet

Lees de update van Georg Krijgh over de Corona onrust  

Georg Krijgh: beheerder van het fonds

Georg Krijgh leidt zeer succesvol het SynVest Value Investment Fund. Krijgh belegt al ruim achttien jaar volgens de value investing methode, een strategie die grote bekendheid kreeg door de bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett. 

Risico's en Kosten

Risico's

Met beleggen kunnen goede rendementen worden behaald. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe hoger vaak ook het risico. De belegger dient zich hier van bewust te zijn. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen, in het ergste geval kan de inleg teniet gaan. Het is van belang dat de belegger zich al dan niet met behulp van een financieel adviseur een goed en gefundeerd oordeel vormt.

Kosten

Het SynVest Value Beleggingsfonds is een actief beheerd fonds. Hierdoor zijn de kosten voor research en beheer hoger dan die van een indexfonds. Echter de beheerders van dit fonds streeft ernaar deze kosten te compenseren door selecteren van beter renderende beleggingen.

Voor een volledig overzicht van de kosten verwijzen wij u door naar het prospectus.

  • In- en uitstapkosten. De in- en uitstapkosten voor dit fonds bedragen 0,05%.
  • Funding fee. De funding fee bedraagt 0,50% van elke storting.
  • Doorlopende kosten. De jaarlijkse kosten die ten laste komen van het fonds bedragen 1,96%. In het prospectus vindt u een gespecificeerd overzicht van de doorlopende kosten van het SynVest Value Beleggingsfonds

Meer informatie of klant worden? 

Vul u gegevens in en wij sturen u een brochure met deelnameformulier.

Bel ons

Mail ons

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK