Bert belegt sinds 2016 in Duits vastgoed en heeft een lijfrente. Hij deelt zijn ervaringen.

Wat is uw beleggingsdoelstelling en waarom via SynVest?

Op verschillende manieren heb ik een deel van mijn pensioenvoorziening opgebouwd: bij een vorige werkgever, via een storting bij een pensioenfonds, in mijn eigen bv en een gedeelte bij een vermogensbeheerder en sinds halverwege vorig jaar bij SynVest. Door te spreiden en op verschillende paarden te wedden verwacht ik vanaf mijn 65e mijn pensioen zeker te kunnen stellen. Dat betekent op een welstandsniveau leven zoals ik nu ook doe. Maar zolang ik dit werk leuk vind en ik kan werken, ga ik misschien wel door tot mijn 80e. Aangezien SynVest in het verleden goede resultaten heeft geboekt, die overigens geen garantie zijn voor de toekomst, leek het mij verstandig ook een deel via hun fondsen te beleggen. Tot nu toe met succes.

Wat kan er beter bij SynVest?

Mijn ervaring is dat de (financiële) rapportage wat beter kan. Zo nu en dan krijg ik een berichtje, waarvan ik niet zo goed weet wat ik ermee aan moet en wat ik moet optellen. Bij andere vermogensbeheerders is dat overigens vaak van ‘hetzelfde laken een pak’. SynVest doet qua resultaten in ieder geval nog steeds wat ze beloofd hebben. De lijn van de afgelopen jaren blijkt stabiel. Het valt dus niet tegen en dat is bij anderen nog weleens het geval. Iets pro-actiever beleggingsadvies over de weging van mijn beleggingen in aandelen, obligaties, vastgoed en dergelijke zou ik ook op prijs stellen. In dit vak vind ik marktpartijen wat passief. Aangezien ik niet zeer geïnteresseerd ben in beleggen, verwacht ik juist van mijn dienstverleners pro-actief de nodige voorstellen.

"SynVest doet qua resultaten in ieder geval nog steeds wat ze beloofd hebben"

Wat vindt u goed gaan bij SynVest?

De producten zijn eenvoudig en transparant. Ik snap de documenten goed. Waar het ingelegde geld naartoe gaat en de kosten worden gemaakt is mij duidelijk. Dat stel ik zeer op prijs. Ik beleg ook via een partij en daar heb ik andere ervaringen. Met moeilijke producten wil ik niet opgezadeld worden.

Wat wilt u tot slot nog zeggen?

SynVest zou meer aan haar naamsbekendheid kunnen werken. Als ik op een verjaardagsfeestje over SynVest begin, is mijn ervaring dat niemand van het bedrijf gehoord heeft. Ze zijn tamelijk onbekend. Voor mij is niet zo duidelijk hoe ze aan die naamsbekendheid moeten werken, maar wel duidelijk is dàt ze eraan moeten werken. Als het goed gaat met de resultaten zal ik de komende jaren zeker meer via SynVest gaan beleggen. En dan kan ik dat bij anderen ook alleen maar aanbevelen. Bekendheid helpt op zo’n moment.

De ervaring van Bert is in het voorjaar van 2017 gepubliceerd in het Synformatie magazine

Bel ons

Mail ons

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK