Zelf pensioen opbouwen

Wat is pensioen?

Pensioen is uitgesteld inkomen voor later. In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

  1. het wettelijke basispensioen (AOW)
  2. het werkgeverspensioen
  3. eventuele aanvullende voorzieningen

Het basispensioen is geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit minimale basisinkomen is gebaseerd op het aantal jaren dat u in Nederland woont of heeft gewoond. Daarnaast werken de meeste mensen in Nederland in loondienst en bouwen zij pensioen op via hun werkgever. Verder kunt u zelf aanvullend pensioen opbouwen, bijvoorbeeld via een lijfrente bij een bank, verzekeraar of andere financiële instelling.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Om mensen beter inzicht te geven in hun pensioen heeft de pensioensector in 2011 de website mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Op deze website vindt u informatie over de AOW en het pensioen dat u heeft opgebouwd via uw huidige en vorige werkgevers. Ook kunt u zien hoeveel AOW en pensioen u nog kunt opbouwen en wat uw nabestaanden ontvangen als u komt te overlijden. De website heeft geen gegevens van eventuele aanvullende voorzieningen, zoals lijfrentes of spaargeld.

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Hoeveel inkomen u later precies nodig heeft, hangt onder meer af van uw uitgaven en uw toekomstplannen. Wat zijn uw maandelijkse uitgaven en wat wilt u gaan doen na uw pensioen? Misschien heeft u voldoende aan uw AOW en werkgeverspensioen om goed rond te kunnen komen. Maar het kan ook zijn dat u aanvullend inkomen nodig heeft om te kunnen doen wat u leuk vindt. Bijvoorbeeld als u langere tijd in het buitenland heeft gewoond en daardoor minder AOW heeft opgebouwd dan andere pensioengerechtigden. Of als u na uw pensioen bijvoorbeeld graag een wereldreis zou willen maken.

Hoe kan ik zelf pensioen opbouwen?

Wilt u zelf aanvullend pensioen opbouwen? Dan kunt u fiscaal voordelig extra inkomen opbouwen met een lijfrente bij een bank, verzekeraar of een andere financiële instelling. In de opbouwfase bouwt u kapitaal op door eenmalig of periodiek een bedrag in te leggen. Als u een pensioentekort heeft, dan zijn deze premies mogelijk aftrekbaar. Bovendien bent u over lijfrentekapitaal geen vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd. Na de opbouwfase komt uw lijfrente vrij en koopt u een uitkeringsproduct aan. 

Kan ik zelf pensioen opbouwen met mijn spaar- of beleggingsrekening?

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf geld opzij te leggen voor uw pensioen. U bent dan flexibeler. Maar de stortingen op uw gewone spaar- of beleggingsrekening zijn niet aftrekbaar bij uw aangifte. Bovendien betaalt u over spaargeld vermogensrendementsheffing (box 3). En u kunt makkelijker in de verleiding komen om het geld te gebruiken voor andere doelen. Die mooie nieuwe auto die u bij de garage tegenkomt bijvoorbeeld, terwijl u het gespaarde vermogen eigenlijk nodig heeft om later uw boodschappen van te kunnen betalen.

Wat is een pensioentekort?

Lijfrente is bedoeld voor mensen met een pensioentekort. Voor de Belastingdienst heeft u een pensioentekort als u minder pensioen heeft opgebouwd dan 70% van uw laatstverdiende salaris. De wet geeft u in dat geval de mogelijkheid een oudedagsvoorziening op te bouwen met belastingvoordeel. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw jaarruimte. Dit is de ruimte die u heeft om fiscaalvriendelijk lijfrente op te bouwen ter compensatie van een pensioentekort in het voorgaande jaar. Heeft u jaarruimte uit de afgelopen zeven jaar niet benut? Dan heeft u mogelijk ook nog reserveringsruimte. U kunt uw jaarruimte en reserveringsruimte berekenen op de website van de Belastingdienst.

Meer weten?

Overweegt u zelf pensioen op te bouwen? Bekijk onze praktische checklist: zelf pensioen opbouwen: vijf vragen ter voorbereiding op een bewuste keuze

Bel ons

Mail ons

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK