Hierbij gaat men er gemakshalve vanuit dat hun privé beleggingspand(en) automatisch in Box 3 vallen. Helaas is dat echter niet in alle gevallen zo. Het criterium van de fiscus is “of er al of niet sprake is actieve exploitatie en/of specifieke expertise”. Indien zulks het geval is komt het beleggingspand in Box 1 waardoor huuropbrengst en een waardevermeerdering ook belast zal worden.

Een pand valt in Box 1 als er aan twee voorwaarden is voldaan:

  1. er is sprake van meer dan normaal actief vermogensbeheer.
  2. werkzaamheden moeten erop gericht zijn om meer voordeel te halen dan bij normaal vermogensbeheer het geval zou zijn geweest.

Conclusie: zoveel mogelijk werkzaamheden uitbesteden bij derden. Bijvoorbeeld het beheer (administratief en technisch) van het pand uitbesteden aan een professionele beheerder en zo nodig fiscaal advies inwinnen. Immers, een wijziging van Box kan een dure grap zijn.

Frits Panhuyzen, algemeen directeur bij SynVest Asset Management

Deze bijdrage verscheen op 2 november 2018 als column op DFT.nl. Lees ook de andere columns van Frits Panhuyzen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490