Vanwege het perspectief op een hoger rendement is beleggen altijd al een interessant alternatief voor een spaarrekening geweest. Zo ook voor beleggen met een lijfrentevermogen. Echter, u dient zich wel te realiseren dat aan beleggen onlosmakelijk ook het risico van waardevermindering verbonden is. Zeker als het gaat om uw oudedagsvoorziening, doet u er verstandig aan om het risico zoveel mogelijk te beperken. Sparen is vandaag de dag ook niet meer geheel zonder risico. Door de extreem lage spaarrente, de inflatie en de Vermogensrendementsheffing (niet van toepassing bij een lijfrente) is bij sparen het resultaat vaak negatief en houd u op termijn steeds minder van uw spaargeld over.

Uw lijfrente gaat expireren, wat betekent dat voor u? U heeft goed nagedacht over uw financiële toekomst. Daarom heeft u enige tijd geleden een lijfrentepolis afgesloten om uw pensioen mee aan te vullen. Mogelijk is dit een koopsompolis geweest, waarvoor u destijds eenmalig een groot bedrag heeft ingelegd. Of misschien gaat het om een premiepolis, waarvoor u jaren lang iedere maand een vast bedrag heeft overmaakt. Als deze na afloop van de opbouwfase vrijkomt, oftewel ‘expireert’, kunt u daar eindelijk de vruchten van gaan plukken.

Belastingvriendelijke voorwaarden

Om gebruik te kunnen (blijven) maken van de belastingvriendelijke voorwaarden die de fiscus hiervoor heeft ingesteld, moet u echter wel aan een aantal regels voldoen. Belangrijk is dat u een nieuwe lijfrente moet afsluiten. Heeft u een premiepolis die voor 16 oktober 1990 gesloten is, of een koopsompolis van voor 1 januari 1992? Dan beschikt u over een zogenaamde oud-regimepolis. U mag dan helemaal zelf bepalen wanneer deze uitkerende lijfrente moet ingaan en hoe lang de uitkeringen lopen. Bovendien is het uitkeringsbedrag niet aan een maximum bedrag gebonden. U bent dan wel verplicht de lijfrente bij een verzekeraar onder te brengen.

Uitkering bij overlijden

Als u korter leeft dan uw door de verzekeraar berekende gemiddelde levensverwachting, keert zij slechts een deel van uw resterende lijfrentevermogen uit aan uw partner. Heeft u geen partner (meer), dan schrijft de verzekeraar het vermogen bij op eigen rekening. Dit vermogen gaat dus niet naar uw overige nabestaanden, tenzij u hier een aanvullende verzekering voor afsluit. Kiest u voor een bancair product, dan wordt de opgebouwde lijfrente na eventueel overlijden altijd wel volgens afspraak volledig uitgekeerd aan de nabestaanden.

De kosten van een verzekeraar zijn vaak hoger dan bij een bank, overstappen naar een bancaire oplossing of beleggings-lijfrente bij een beleggingsinstelling is vaak lucratief. Let wel als u met uw oud regimepolis overstapt dan raakt u de bovengenoemde vrijheden kwijt maar de vraag is of dat belangrijker is dan dat 100% van de waarde bij overlijden naar de erfgenamen gaat.

Direct ingaande of uitgestelde lijfrente

Als uw lijfrente expireert kunt u kiezen voor een nieuw lijfrenteproduct dat direct uitbetaald, of een product waarbij u dat nog even uitstelt. Met een direct ingaande lijfrente kunt u uw bijeengebrachte vermogen per direct in periodieke uitkeringen laten uitbetalen. De hoogte van de periodieke uitkering hangt af van verschillende factoren, waaronder de hoogte van het door u opgebouwde kapitaal, de gekozen looptijd en de rentestand of het verwachte rendement op de beleggingen.

Kiest u voor een uitgestelde lijfrente, bijvoorbeeld als uw lijfrente expireert voor u uw AOW-leeftijd hebt bereikt, dan kunt u uw lijfrentevermogen uitstellen gedurende een door uzelf te bepalen periode tot maximaal 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd.

 

Frits Panhuyzen, algemeen directeur bij SynVest Asset Management

Deze bijdrage verscheen op 3 mei 2018 als column op DFT.nl. Lees ook de andere columns van Frits Panhuyzen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490