Zeker gezien de huidige rentestand kan beleggen met uw vrijkomende of expirerende lijfrente financieel aantrekkelijk zijn. Het rendement over beleggingen is immers al snel hoger dan de historisch lage spaarrente. Wat zijn de belangrijkste voordelen en risico’s?

U heeft goed nagedacht over uw financiële toekomst. Daarom heeft u enige tijd geleden een lijfrentepolis afgesloten. Nu deze polis binnenkort in de uitbetalingsfase komt, moet u echter weer enkele belangrijke beslissingen nemen. Naast de keuze voor de partij die de uitkering gaat verzorgen, kunt u ook bepalen wat er precies met uw vermogen gebeurt.

Zo is er bijvoorbeeld de veelgebruikte mogelijkheid om het vermogen vast te laten zetten, en periodiek in delen te laten uitkeren. Als u ervoor kiest dit door een verzekeraar te laten doen, berekent die op basis van de gemiddelde levensverwachting hoe hoog het bedrag is dat u per maand, kwartaal of (half)jaar krijgt uitgekeerd. Verzekeraars hanteren hierbij echter vaak een zogenaamde ‘leeftijdsterugstelling’, waardoor van een langere gemiddelde levensverwachting uit wordt gegaan. Hierdoor vallen de periodieke uitkering dus lager uit.

Zeer lage spaarrente op vermogen

Daar komt bij dat de gemiddelde rente die u bij deze optie over uw vastgezette vermogen ontvangt momenteel zeer laag is. Om die reden kan het ook aantrekkelijk zijn uw bijeengebrachte vermogen niet vast te laten zetten, maar te beleggen. Uiteraard gaat dat gepaard met een groter risico: in tegenstelling tot vastgezet vermogen, kan een belegging ook minder waard worden. Het hogere rendement is immers een vergoeding voor het risico dat u bereidt bent te nemen.

Om die reden is het belangrijk goed te bekijken of uw huidige en toekomstige financiële positie het toestaat om een belegging aan te gaan, wellicht met de hulp van een financieel adviseur. Gouden regel voor elke belegger is dat er alleen kan worden belegt met vermogen dat langere tijd gemist kan worden.

Heeft u naast uw AOW en eventueel pensioen ook uw lijfrente nodig om (deels) uw vaste lasten te kunnen betalen? Dan is het uiteraard niet aan te raden om te gaan beleggen, of hooguit met een klein gedeelte. Op die manier neemt u niet al te veel risico’s met uw het vermogen dat u via uw lijfrenteproduct bijeen heeft gebracht

Aantrekkelijk rendement op beleggen van lijfrente

Kunt u daarentegen goed rondkomen van uw AOW en eventueel een opgebouwd pensioen, en is de lijfrente voor u een mooie extra? In dat geval kan het zeker interessant zijn om hiermee te laten beleggen, en zo de kans op een aantrekkelijk rendement te vergroten. Een tweede gouden beleggersregel is daarbij essentieel: zorg als belegger altijd dat je je risico zoveel mogelijk spreidt.

Om daaraan tegemoet te komen, biedt een beperkt aantal Nederlandse partijen (waaronder SynVest) de mogelijkheid uw lijfrente gespreid te beleggen in fondsen met bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed.

Ook hierbij loopt u uiteraard echter nog steeds het risico dat uw belegde vermogen minder waard wordt. Daar staat echter wel tegenover dat de keuze voor een vastgezet vermogen met uitsluitend een rentevergoeding momenteel zeker resulteert in een vrijwel nihil rendement. Voor lijfrentehouders die het zich kunnen veroorloven, levert het nemen van een gecalculeerd (beleggings)risico dus al snel een aantrekkelijke beloning op. En natuurlijk is het ook mogelijk een deel te beleggen, en een deel te sparen: misschien is dit voor u zelfs de gulden middenweg.

Voor en nadelen

Voordelen

  • Beleggen kan meer rendement opleveren dan sparen
  • U kunt uw risico spreiden door te beleggen in verschillende fondsen
  • Mogelijkheid om deels te sparen bij een bank en deels te beleggen bij een beleggingsinstelling als SynVest

Nadelen

  • Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen

Gratis whitepaper:

Belangrijke informatie voor uw expirerende lijfrente

Komt uw lijfrente binnenkort vrij? Dan biedt dit whitepaper waardevolle informatie!

Download nu geheel vrijblijvend het whitepaper 'Belangrijke informatie voor uw expirerende lijfrente'.

Download
Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490