SynVest Aandelen Index Fonds

Dit fonds belegt in beursgenoteerde aandelenindexfondsen van bedrijven in met name Europa en Noord-Amerika volgens een vastgestelde index. De verdeling tussen de regio’s wordt periodiek aangepast aan de marktomstandigheden. Het doel van dit fonds is een aantrekkelijk rendement. Door dit verwachte hogere rendement heeft het fonds ook een hoger risico.

Belangrijkste kenmerken

  • Beheerder beschikt over AFM vergunning
  • Inleg en looptijd aan te passen
  • Gebalanceerd risico en rendementsverhouding
Risicometer 5

Fondsinformatie

SynVest Aandelen Index Fonds
Oprichting1-1-2015
VerhandelbaarheidMaandelijks
ISINNL0011821301
Rendement 2019 23,85%
Meer informatieFactsheet

Risico's en Kosten

Risico's

Met beleggen kunnen goede rendementen worden behaald. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe hoger vaak ook het risico. De belegger dient zich hier van bewust te zijn. De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen, in het ergste geval kan de inleg teniet gaan. Het is van belang dat de belegger zich al dan niet met behulp van een financieel adviseur een goed en gefundeerd oordeel vormt.

Kosten

Aan een belegging in de fondsen van SynVest zijn kosten verbonden om de fondsen professioneel te managen en te laten voldoen aan huidige wet- en regelgeving. Wij streven er naar de kosten zo laag mogelijk te houden, toch zijn wij genoodzaakt bepaalde kosten te maken. Een aantal van deze kosten worden hieronder nader toegelicht. Voor een volledig overzicht van de kosten verwijzen wij u door naar het prospectus.

  • In- en uitstapkosten. De in- en uitstapkosten voor dit fonds bedragen 0,05%.
  • Funding fee. De funding fee bedraagt 0,50% van elke storting.
  • Doorlopende kosten. De jaarlijkse kosten die ten laste komen van het fonds bedragen 0,66%. In het prospectus vindt u een gespecificeerd overzicht van de doorlopende kosten van het SynVest Emerging Markets Aandelen Index Fonds.

Meer informatie of klant worden? 

Vul u gegevens in en wij sturen u een brochure met deelnameformulier.

Bel ons

Mail ons

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK