Wetter

Gegevens
Straat
  • Haus Hove 11
  • Reckestrasse
  • Bismarckstrasse
Kenmerk

Woningcomplexen

Oppervlakte

5.100 m²

Huurder

Woninghuurders

Huur op jaarbasis

€ 263.025

Aankoopdatum

9 juli 2016